News

Know about market updates

Ciao eller Buongiorno?

Italian bar in the afternoonEller kanske Salve?

Det är efter lunch och jag står vid baren och tar en caffè macchiato.
Den ena italienaren efter den andra kommer in för att ta en kaffe, gärna med en Grappa eller Montenegro. Alla hälsar de på varandra: Buonasera, Salve, Ciao, Come va, Come stai, Com’è?

Nu har jag bott sex år i Italien och har börjat lära mig vilka hälsningsfraser jag skall använda. Regeln är enkel, man hälsar alltid på varandra, även främlingar, även de som sitter vid bordet bredvid på trattorian. Även om man inte känner varandra. Italienaren är mycket, mycket artig. Och man tar varandra i hand, när man ses och skiljs. Som i Sverige på 60-talet.

Det enda man skall tänka på är att ’Ciao’ säger man bara till de man känner väl. Inte till flyktigt bekanta eller främlingar. Det är alltid säkert att säga ’Buongiorno’ före lunch och ’Buonasera’ efter lunch. Till alla. En hälsningsfras som fungerar i alla väder är ’Salve’, det kan man alltid säga till främlingar och bekanta. Men ’Ciao’ bara till nära vänner.
En spaning jag har gjort är att de aldrig replikerar med samma fras, när vi skiljs. Jag skall gå ut från en butik och säger ’Buonasera’. Då säger de ’Arrivederci’. Säger jag ’Buona giornata’ svarar de ’Salve’, det slår aldrig fel. Pröva själv…